Grindar

Brf Haren i krokslätt har ej fått svar från vår grannförening ännu gällande om det blir grindar i våra portaler. Vi har fyra de har en. Brf haren i krokslätt kommer inte att sätta upp grindar om inte det sätts upp i alla portaler.

Styrelsen går ut med information så fort vi har svar.

Med vänlighälsning

styrelsen

Nya möbler på grillaltanen

Vi har nu satt upp de flesta nya möbler på vår grillaltan. En möbel var restnoterad och skall komma senast nästa vecka.

Möblerna är ej fastskruvade ännu och kommer inte att vara placerade så som de står i denna skrivande stund.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen