Funkar inte ditt Wi-Fi?

Om du har problem med Wi-Fi kan det första steget vara att kolla om det finns några driftstörningar i området. Du gör det genom att:

  1. Gå in på https://www.comhem.se/ 
  2. Skrolla ner till Drift & Felsök och tryck på knappen ’Drift & Felsök’
  3. Tryck på ’Se driftstatus’
  4. Ange postnummer och adress (du måste skriva ditt fullständiga gatunummer med bokstaven)
  5. Tryck på ’Sök’

Om det inte är någon driftstörning i området kan du på samma sida läsa mer om hur du felsöker under ’Vanliga frågor om bredband’

Info från Comhem

För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbandstjänsten och digital-tv. Detta visar sig som avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2021-01-28 09:00 och 2021-01-28 13:00.

Brf Haren 15 ska genomföra takbyte

Brf Haren 15 ska genomföra takbyte. Arbetet planeras starta så fort som vädret tillåter och kommer pågå i cirka 2-3 månader. Hantverkarna kommer att sätt upp en byggställning mot fasaden på båda sidor om fastigheten Fabriksgatan 4 A-D.

Element

Om man har problem med värme i sin lägenhet kan det vara lämpligt att lufta elementen. Gör detta enligt följande: Öppna luftningsventilen med elementnyckel (det är något du själv ska ha). Luftningsventilen sitter oftast på motsatt sida som termostaten. Finns det luft hör du hur den pyser ut. Efter ett tag kommer det vatten och då drar du igen ventilen. Håll en trasa eller en liten spann under ventilen så att smutsigt vatten inte läcker ut på golvet. Dra åt ventilen ordentligt.

Denna information hittar ni även under trivselregler.