Styrelsen påminner:

Det är mycket som händer i april månad och styrelsen har gått ut med detaljerad information till alla medlemar. Nedan är viktiga händelser att lägga till i sin kalender:

Föreningsstämma:
2022-04-20 kl. 18.30 i Korskyrkan, Krokslättsgatan 10.

Städdag:
2022-04-23 kl. 10.00 ute på gården.
(Tips: Glöm inte att tömma ditt eget förråd också i vår gemensamma kontainer)

Cykelrensning:
Senast 2022-04-23 kl. 07:00 ska din cykel vara märkt för att inte tas omhand (Lås kommer att kapas). Lappar för detta har delats ut men skulle du sakna kontakta styrelsen så fort som möjligt. Cycklarna magasineras i 6 månder och kan återfås inom den tiden.