Årsstämma 2020

Styrelsen har idag gått ut med en enkät som kan göra det möjligt att hålla årsstämma på ett säkert sätt.

Vi ber Er svara senast 2020-09-14 – Se information på enkäten.

Har Ni inte fått en enkät, kontakta styrelsen för en ny.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig helg