Avstängda tvättstugor, Fredåsgatan 14 A och Krokslättsgatan 3 B

Tyvärr har föreningen just nu två tvättstugor (av sex) avstängda. Det gäller tvättstugan på Fredåsgatan 14 A som varit avstängd en längre tid efter en vattenskada, och Krokslättsgatan 3 B som nu är avstängd efter en olycka.

Tvättstugan på Fredåsgatan 14 A är avstängd till följd av fettpropp i avloppsröret. Tvättstugan håller nu på att återställas och vi hoppas att den ska vara i funktion igen inom kort.

 Vi ber alla boende att vara noga med att inte hälla någon form av fett eller olja i avloppet för att undvika att något liknande händer igen. Det blir tyvärr stora besvär för de grannar som drabbas av vattenskada i lägenheten och stora och onödiga kostnader för oss i föreningen.

Även tvättstugan på Krokslättsgatan 3 B är nu avstängd, till följd av en olycka:

En mängd tvätt hade lagts i en större tvättpåse. Tvätten sög åt sig mycket vatten och blev rejält tung. Eftersom tvätten inte kunde spridas i trumman under centrifugeringen så innebar det att när trumman började snurra med 800-1400 varv/minut, så uppstod ett moment som gjorde att maskinen vibrerade så kraftigt att den flyttade sig och föll ner från fundamentet. 

Som tur är blev ingen skadad! Tvättmaskinen går inte att reparera. Ny maskin måste anskaffas, arbetet pågår.

Vi ber alla boende att i fortsättningen antingen fördela tvätt i flera olika mindre tvättpåsar och allra helst helt undvika att lägga större större kläder, filtar etc. i tvättpåse över huvud taget, för att förebygga att en liknande olycka händer igen.

Arbete pågår med att snarast återställa båda tvättstugorna. 

Till dess ber vi er alla att vara noga med inte boka tvättider ni inte absolut behöver och framför allt att boka av tvättider ni inte kommer att använda. Tänk på att lämna plats för dina grannar att tvätta, nu när belastningen ökar på tvättstugorna på Fredåsgatan 12 B och 16 A samt på Åbäcksgatan 2 B och 4 A.Med vänlig hälsning Styrelsen