Avstängning av vatten 19/10

Tisdagen den 19/10 mellan 9 och 12 kommer vattnet vara avstängt eller delvis avstängt.
Tiden är ungefärlig och kan komma att ändras under arbetets gång. Beakta ledningarna som trycksatta och utför inga egna arbeten eller lämna kranar öppna under denna tid.

Påverkar främst södra delen av Fredåsgatan och Åbäcksgatan 2 men andra kan komma att beröras.

Notera även att vattnet kan vara tillfälligt missfärgat efter avstängningen.