Bestämmelser kring grillning

Hej,
Nu när solen har kommit och grillen har kommit fram vill styrelsen påminna om Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att grilla med någonting annat än el-grill någonstans i eller runt fastigheten, annat än på anvisad plats på gården!

Må gott i solen!