Bilning Fredåsgatan 12 A och B

From Onsdag vecka 39 kommer det att bilas i källaren på Fredåsgatan 12 A och B – Samtliga trappupgångar är aviserade, men det kan finnas medlemmar som har förråd där. Allt skall vara täckt med plast vilket innebär att det kan vara svårt att komma åt sitt förråd under denna tid.

Styrelsen tackar för gott samarbete.