Brandvarnardagen

Idag är det första december-vi tänder ljusen och vi bryr oss om varandra! Uppmärksamma brandvarnardagen 2020 – testa dina brandvarnare idag! (Om du inte har någon brandvarnare – sätt upp minst en så fort som möjligt, hör av dig till styrelsen om du har problem med detta). 

Du hittar också mer info på länkarna nedan:

Länk till MSB (myndigheten för samhållsskydd och beredskap): https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/aktiv-mot-brand/om-kampanjen-aktiv-mot-brand/

Länk till Räddningstjänsten i väst: https://www.rvast.se/nyheter/2020/december/brandvarnardagen