Brf Haren 15 ska genomföra takbyte

Brf Haren 15 ska genomföra takbyte. Arbetet planeras starta så fort som vädret tillåter och kommer pågå i cirka 2-3 månader. Hantverkarna kommer att sätt upp en byggställning mot fasaden på båda sidor om fastigheten Fabriksgatan 4 A-D.