Byte av termostat (försenad information)

Måndag den 16/5 kommer vi att påbörja arbetet med att byta termostater och ventiler på samtliga radiatorer. Detta gäller Åbäcksgatan 4 A-D.

För att rörläggare skall kunna komma in är det viktigt att eventuella överlås lämnas öppna dessa dagar, eller om Ni inte går på huvudnyckel,  lämnar in en extranyckel på Fredåsgatan 16 A en trappa upp / Brf harens kontor.( Huvudnyckel är alfa eller Evva)

OM De ej kan komma in , debiteras vi för detta !!!

Ventiler kommer även att bytas i vissa källare.

Vattnet kan kommas att stängas av under kortare perioder vid flertal tillfällen under dagen.

Detta lappas alltid upp i respektive trappuppgång. (Kan komma att ske med kort varsel mellan 09.00-16.00 vardagar)

Jobbet kommer att utföras av kungälvs rör.

Kontaktperson: 0704-19 08 92