Dementi Facebookgrupp

Styrelsen dementerar härmed den Facebookgrupp som lagts upp måndagen den 26/11-18 då styrelsen inte kommer att använda detta forum för att besvara frågor kring föreningen eller ta emot felanmälningar där.
För att nå styrelsen för ovanstående kontakta oss på info@brfharen.se

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen