El- och brandskyddsinspektion

El- och brandskyddsinspektion kommer att genomföras i Brf Haren i Krokslätt den 26 april.

Nu är det fint i källarna, se till att det inte på nytt hamnar cyklar eller andra grejor i de allmänna utrymmena. Det får inte heller stå något i trappuppgångarna. Tyvärr får vi inte ha dörrmattor utanför våra dörrar heller. Även om det är praktiskt och ser trevligt ut, så utgör de en fara om något inträffar.

Trappuppgångarna är utrymningsvägar för alla som bor i uppgången och det är den vägen som du ska kunna ta dig ut vid brand. Det är där brandpersonal ska kunna arbeta så säkert som möjligt om olyckan är framme och ambulanspersonal ska kunna bära ut en akut sjuk person så fort som möjligt – den personen kan vara du.

Hjälp till att göra vårt hus säkrare – se till att det är rent från föremål (inklusive cyklar och barnvagnar) i allmänna källare och i trappuppgångarna.

Med vänliga hälsningar Styrelsen