Element

Om man har problem med värme i sin lägenhet kan det vara lämpligt att lufta elementen. Gör detta enligt följande: Öppna luftningsventilen med elementnyckel (det är något du själv ska ha). Luftningsventilen sitter oftast på motsatt sida som termostaten. Finns det luft hör du hur den pyser ut. Efter ett tag kommer det vatten och då drar du igen ventilen. Håll en trasa eller en liten spann under ventilen så att smutsigt vatten inte läcker ut på golvet. Dra åt ventilen ordentligt.

Denna information hittar ni även under trivselregler.