ELSKÅP

På Fredåsgatan 12 har elskåpet blivit uppbrutet…… Detta åtgärdas idag direkt efter vicevärd upptäckte detta. Då det blir ett akut jobb så blir det jourkostnad.

Om man har problem med el, finns det jour telefonnummer i varje trappuppgång. Eller så ringer man vicevärden dagtid vardagar mellan 8-17 

Ingen boende har rätt att gå in i dessa skåp.

Styrelsen