Granar

From 20190114 har alla granar forslats bort. De hushåll som fortfarande har gran kvar måste slänga dessa själva.

Med Vänlig hälsning

Styrelsen