Grindar in till gården

Samfälligheten Haren kommer i Augusti månad ta in offerter gällande grindar i våra portaler. Samfälligheten återkommer i ärendet i mitten av september.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen