Grindar

Brf Haren i krokslätt har ej fått svar från vår grannförening ännu gällande om det blir grindar i våra portaler. Vi har fyra de har en. Brf haren i krokslätt kommer inte att sätta upp grindar om inte det sätts upp i alla portaler.

Styrelsen går ut med information så fort vi har svar.

Med vänlighälsning

styrelsen