Gropar i källaren

Från och med måndag 20190218 börjar vi fylla igen de gropar som är upp-bilade. Nya pumpar kommer även att sättas in till dagvattnet. Boende kommer inte påverkas av detta mer än vissa delar av källare kommer att vara avstängda medan cement torkar.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen