Inbjudan till städ av Tvättstugorna i Vår förening

På vår senaste årsstämma uttrycktes önskemål om en gemensam städdag av våra tvättstugor.

Denna städdag kommer att bli lördagen den  23 september klockan 10.00

Ni som vill deltaga samlas vid vår grillplats

Väl mött

Styrelsen Brf Haren Krokslätt