Info från Comhem

För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbandstjänsten och digital-tv. Detta visar sig som avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2021-01-28 09:00 och 2021-01-28 13:00.