Info från Comhem

För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbandstjänsten och digital-tv. Detta visar sig som avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2021-02-01 09:00 och 2021-02-01 10:00.