INFORMATION FRÅN SAMFÄLLIGHETEN HAREN

Då vi sett på olika alternativ gällande grindar till våra portaler samt port-telefoni, har Samfälligheten enats om att kostnaderna överskrider nyttan.

Således lämnas detta ärende för nu.

Vi kommer dock att göra om i sophusen så obehöriga Ej ska kunna ta sig in. Detta kommer att ske under våren 2020.

Med vänlig hälsning

SAMFÄLLIGHETEN HAREN