Intresse för styrelsearbete BRF Haren i Krokslätt?

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen för bostadsrättsföreningen BRF Haren i Krokslätt?

Som styrelserepresentant är du med och tar beslut i föreningen för att förbättra och förvalta föreningen och medlemmarnas intressen, styrelsen består utav högst fem och minst tre ledamöter med högst två suppleanter, styrelsen har 11 protokollförda möten på ett år samt en årsstämma.

Skicka gärna in en kort presentation om dig själv och även vad du har för sysslor utanför ditt eventuella styrelsearbete till info@brfharen.se

Väl mött!

Mvh
Styrelsen