Intresse för styrelsearbete Samfälligheten Haren

Är du intresserad att engagera dig som styrelserepresentant i våran samfällighet?

Som styrelseledamot arbetar ni tillsammans för att bibehålla och utveckla våran fina innergård, samfällighetens årsmöte hålls i år den 2:e mars där det väljs ny styrelse.

Anmäl ditt intresse till 2014haren@gmail.com
Vid frågor, ring 0733-18 51 72