Längre handläggningstider vid felanmälan

Vår vicevärd är sjukskriven. Räkna därför med längre handläggningstider vid felanmälan. För att vara säker på att ditt ärende tas om hand: Var noga med att lägga in alla ärenden via email till: info@brfharen.se

Om du har ett ärende som utgör fara för liv och hälsa eller fara för fastigheten, ring i så fall journumret till Riksettans Larmcentral: 031-795 93 00 (Det kan vara bra att veta att utryckning som inte kan hänföras till fara för liv och hälsa eller fara för fastigheten kan komma att debiteras anmälaren.)