Läs information i trapphusen- brevlådan samt hemsidan

Trotts att vi i styrelsen gått ut med information i berörda trapphus om att ni INTE får spola i toaletten under viss utsatt tid har detta ändå skett. Då vissa boende inte följde uppsatta anvisningar blev följden att vår entreprenör fick AVFÖRING över sig!
Det är fullt tillåtet att använda sin toalett under arbetets gång. MEN VÄNTA MED ATT SPOLA till utsatt tid.
Vänligen läs NOGA informationen som sänds ut till er samt att läsa uppdateringar på vår hemsida

Styrelsen Brf Haren Krokslätt