Motioner Årsstämma

Alla motioner inkomna före ,eller senast den 31/1 2020 till Samfälligheten Haren eller 1/2 2020 till Brf Haren i Krokslätt  kommer att behandlas och besvaras på årsstämman.

Styrelsen tackar för inkomna motioner.

Med Vänlig hälsning

Styrelsen