Ny styrelse

Sedan den 22:e Oktober 2020 är det en ny styrelse föreningen. Nedan finner ni namn samt kontaktuppgifter. Ni kan även hitta samma information på https://www.brfharen.se/styrelse/.

Styrelsen

Jacqueline Siegenthaler, Ordförande

Mathilda Orell, Sekreterare

Daniel Jonsson, Ledamot

Natasha Högberg, Ledamot

Patrik Björkman, Ledamot

Hanna Östling, Ledamot

Fredrik Sundberg, Ledamot

Martin Johansson, Suppleant

Styrelsen: styrelsen@brfharen.se

Ordförande: ordforande@brfharen.se

Felanmälan eller kontakt med vicevärd: info@brfharen.se