Oväsen i element på Fredåsgatan 18C och på Åbäcksgatan 2

Under v 11 har det förekommit problem med oväsen från värmeledningarna i några lägenheter. Felsökning pågår och det är bra om du som upplever dessa problem anmäler de tillfällen då de förekommer till info@brfharen.se. Ange då vilken typ av ljud du hör. När du upplevt problemen (datum och tid) samt hur lång varaktighet problemet har haft. Vi arbetar på en lösning på problemet så fort som möjligt.