Pågående i föreningen

Nu har vi börjat med putsning av vår nedre fasad- arbetet pågar under resten av sommaren och i höst beroende på vädret.

Ventilationsarbetet återupptas vecka 33 , alla berörda trappuppgångar lappas upp eftersom det löpande arbetet fortgår.

Mvh
Styrelsen