Åtgärdat- Portlåset Fredåsgatan 14B

Felet är åtgärdat och portlåset bör fungera som vanligt.

Tidigare information:

Tyvärr passade inte den utebytesapparatur som leverantören hade med sig för utbyte på tisdag morgon. Ny tag-läsare är beställd. Den kommer att installeras på torsdag morgon 6 maj kl 07:00. Vi beklagar förstås de besvär detta orsakar er som bor i uppgång Fredåsgatan 14B.