Problem med varmvattnet åtgärdat 2021-02-24.

Samtliga hushåll ska nu få varmvatten i kranar och dusch betydligt snabbare än tidigare. VVC-systemet (som förvärmer varmvatten) är nu åter i funktion.

/Styrelsen