Relining av fastigheten

Proline är nu klara med reliningen i lägenheter samt källare från Krokslättsgatan 3A- Fredåsgatan 18 A.

Inom snart kommer alla hål de behövt att bila upp att täckas igen. Information kommer att komma ut på hemsidan så fort det finns ett startdatum på detta.

Med vänlig Hälsning

Styrelsen