Resultat av Städdag i våra tvättstugor 20170923

Vi i styrelsen tackar de tre som hörde av sig, att det inte kunde närvara. Vi tackar speciellt de 2 boende Hanna och Sofia som tog sig tid att städa.
Då det inte är rimligt att färre personer än tvättstugor skall städa alla tvättstugor städades endast 3 st.
Nytt städmaterial samt utrustning finns numera i respektive tvättstuga.
Styrelsen uppmanar ALLA boende att städa respektive tvättstuga efter varje tvättpass
Styrelsen kommer att gå ut med prisuppgifter vad en städning kostar per vecka som eventuellt kommer att läggas på våra medlemsavgifter, vilket vi SKALL undvika. Hoppas att detta efterföljs

Mvh
Styrelsen Brf Haren Krokslätt