STÄDNING

Det har väl inte undgått någon att vi styrelsen satt upp information i entrén hos våra boende

Vi måste försöka bli bättre på att sopsortera och att vi alla respekterar att vi enbart får slänga ” vardagssopor” i vårt sophus. Om vi inte följer detta leder det till höjda avgifter, något som vi nog alla tycker är en onödig kostnad.
Har ni frågor angående sopsortering kan ni vända er till vår samfällighet och information vad som ska läggas i varje soptunna finns på själva tunnan.

Tisdagen den 24 januari kommer föreningen ha städdag i alla källare. Vi ber därför alla boende att ställa sitt eventuella skräp i källaren Åbäcksgatan 2 A eller 2 B direkt tillhöger efter man går ner för en halvtrappa i cykelrummet. Ingång finns även från Fredåsgatan 18 C samt

Tack på förhand

Med vänliga hälsningar
Brf Haren Styrelsen