Torsdag 20191219

Någon gång under  torsdagen 19/12-19 kommer Möldals energi att stänga av vårt varmvatten i ca en timme för att byta ett filter.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen