Värme och varmvatten 11.50

Som sagt är nu systemet handstyrt, detta gör att det kommer att bli väldigt varmt på både element (som är igång) och varmvattnet. Kl 15.00 kommer en servicetekniker och skall åtgärda detta.

//Vicevärden