Värme och varmvatten

Som det är skrivet i tidigare inlägg idag. uppstod en akut situation och hela vårt system var tvunget att tappas ner. runt ca 14.00 sattes systemet igång igen. Nu ska det fyllas på och  börja ”snurra ” runt i 102 hushåll samt två lokaler. Detta kommer att ta lite tid… ju högre upp man bor desto längre tid tar det. Eftersom vi har fjärrvärme så påverkas även varmvattnet.

Styrelsen har inte bokat detta jobb, men var tvungen att agera utifrån vad vi fick för information dvs att systemet var tvungen att tappas ned under några timmar.

Hör Ni att Era radiatorer ”gurglar när värmen stiger kan det vara nödvändigt att lufta.

Information hur man luftar radiatorer finns att hitta i våra trivselregler.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen