Varmvatten 20180819

Nu på söndags förmiddagen har det inkommit felanmälan på att det inte finns varmvatten på Åbäcksgatan eller Fredåsgatan. Vicevärden har kontaktat Mölndas energi och det är nu felanmält till dem. Återkommer så fort vi vet mer.

Med Vänlig Hälsning
Maria/Styrelsen