Vanliga frågor

Fråga: Hur kan jag få hjälp med avier angående sitt boende?
Svar: Vänligen kontakta Riksbyggen på 0771 – 860 860

Fråga: Var är våra tvättstugor belägna?
Svar: Krokslättsgatan 3 B, Fredåsgatan 12 B, Fredåsgatan 14 A, Fredåsgatan 16 A, Fredåsgatan 18 C ( Med ingång från även Åbäcksgatan 2A och B) Åbäcksgatan 4 Mellan A och B

Notera att Fredåsgatan 12B är avstängd.

Läs gärna mer hur det fungerar med våra tvättstugor här.

Fråga: Hur bokar jag tvättid?
Svar: Föreningen har ett bokningssystem som administreras av bokatvättid.se. Bokning sker via app i telefonen, webben (här) eller via bokningstavlorna i tvättstugan.

Alla lägenheter har fått en pinkod kopplat till sitt lägenhetsnummer. Saknar du detta kontakta styrelsen eller bokatvättid.se så löser vi detta.

Fråga: Vad är det för nummer till porttelefonen och hur funkar den?
Svar: 031- 16 27 34. När någon ringer nere på porttelefonen visas detta nummer på din display . När du svarar går det fram en signal på tre toner. Vill man öppna trycker man på 5 och lägger på.

Fråga: Vad är lägenhetsnummer och lantmäterinummer?
Svar: Ditt lägenhetsnummer är det som börjar på en bokstav följt av fyra eller fem siffror tex F 1234. Lantmäterinumret är det som bara är fyra siffror. Detta är lag från lantmäteriet för att de skall veta vilken våning man bor på samt vilken lägenhet på detta plan. Anmäler du något till styrelsen använder du alltid ditt lägenhetsnummer.

Fråga: Bredband/TV/Telefoni?
Svar: Vi är ett Tele 2 (Tidigare ComHem) hus och föreningen står för basutbud. Vill man ha extra får man anmäla detta själv till Tele 2. Uppge att du bor på Brf Haren i krokslätt så ansluts du till vår rabatt

Fråga: Cyklerum/Barnvagnsrum var finns det?
Svar: Det finns ett utrymme där man kan förvara sin cykel. Man går in från Åbäcksgatan 2 A och direkt till höger efter trapporna. Man kan även gå in från Fredåsgatan 18C samt Åbäcksgatan 2 B

Barnvagnsrum som rymmer ett mindre antal barnvagnar på markplan finns även beläget på kortsidan längs Åbäcksgatan. 

Läs gärna vidare här.

Fråga: Vad består vår samfällighet av och hur kontaktar man dem
Svar: Vår samfällighet består av att vi delar hela vår innergård, våra sophus samt våra cykelställ på gården med mera. För mer information om Samfälligheten Haren var god att kontakta styrelsen

Fråga: Hur hanterar jag överblivet matfett/matolja vid matlagning?
Svar: Detta får inte spolas ner i avloppet då det kan leda till stopp i rören. Torka istället ur fett i din stekpanna med hushållspapper. Flytande fett och olja samlar du upp separat och slänger i hushållssoporna t.ex. med fettratten styrelsen delat ut till alla boenden.

Läs gärna vidare här.

Fråga: Hur funkar våra soprum och vilken sophantering har vi?
Svar: Vi har högsta klass gällande sophantering dvs kompost, miljöfarligt, glas, kartong, wellpapp, tidningar, plast, metall samt restavfall. Se skyltar i soprum.

Det är förbjudet att ställa något i soprummet som inte kan sopsorteras, för sådant avfall hänvisar vi till ÅVC där närmast är Kikås.