Styrelsen påminner:

Det är mycket som händer i april månad och styrelsen har gått ut med detaljerad information till alla medlemar. Nedan är viktiga händelser att lägga till i sin kalender:

Föreningsstämma:
2022-04-20 kl. 18.30 i Korskyrkan, Krokslättsgatan 10.

Städdag:
2022-04-23 kl. 10.00 ute på gården.
(Tips: Glöm inte att tömma ditt eget förråd också i vår gemensamma kontainer)

Cykelrensning:
Senast 2022-04-23 kl. 07:00 ska din cykel vara märkt för att inte tas omhand (Lås kommer att kapas). Lappar för detta har delats ut men skulle du sakna kontakta styrelsen så fort som möjligt. Cycklarna magasineras i 6 månder och kan återfås inom den tiden.

Uppgradering av två tvättstugor!

Idag har föreningen mottagit och installerat nya maskiner på Fredåsgatan 16A och Krokslättsgatan 3B. Maskinerna har levererats av Pod AB och är både tids- och resurseffektivare än maskinerna som ersätts.

Styrelsen vill därför slå ett extra slag för att testa dessa nästa gång du tvättar samt även påminna om vikten av att rengöra efter sig både för alla trevnad och så att maskinerna får ett långt liv här hos oss.