Blanketter

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning sker via Mitt Riksbyggen där du efter inloggning finner det under fliken ”Min Bostad”. Detta kommer sedan att behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte och notera att du måste få ett godkännande innan du går vidare i processen så se till att starta processen i god tid.

Nedan följer allmän information och saker att tänka på:

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda lägenheten. Enligt paragraf 12 i stadgan ska ansökan om samtycke av andrahandsuthyrning skriftligen lämnas in till styrelsen. Det ska framgå varför du hyr ut, till vem och för hur lång tid. Tillståndet är alltid tidsbegränsat. Brf Haren i Krokslätt följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand. Hyresnämnden har som första krav att det rör sig om en bestämd tid och att det är helt säkert att man ska flytta tillbaka. Godtagbara skäl är t.ex. tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukhusvistelse etc. Andrahandshyresgästen ska också vara en skötsam person. I de fall anledningen till andrahandsuthyrningen är att man vill ”provbo med en partner” har vi som praxis att bevilja 6 månader.

Det är viktigt att tänka på att det fortfarande är du (bostadsrättshavaren) som ansvarar för lägenheten när du hyr ut din lägenhet i andra hand. Detta innebär att det är du som är ansvarig för att månadsavgiften betalas in till föreningen och att hyresgästen sköter sig. Föreningen har oavsett om din hyresgäst betalt sin hyra till dig eller inte, rätt att kräva dig på månadsavgiften.

Det är också viktigt att det upprättas ett skriftligt hyresavtal mellan dig och hyresgästen där villkoren klart anges så som uppsägningstiden. Kontakta också ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring. Det är också möjligt att du behöver tillåtelse från din bank om lägenheten är pantsatt.

Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt

Blankett: AnsokanMedlemsskap

Om du ska sälja din bostadsrätt finns det rutiner kring hur detta ska gå till. Först och främst vill styrelsen bli informerad i förväg om att försäljning är på gång. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna svara på frågor från mäklare och potentiella köpare. Detta gynnar både köpare och dig som säljer.

För att en köpare ska bli medlem i föreningen krävs ett godkännande av styrelsen. En överlåtelse blir giltig först när köparen beviljats medlemskap. Man får inte heller utöva rätten som bostadsrättsinnehavare innan man har blivit godkänd av styrelsen, dvs. köparen får inte flytta in innan godkänd ansökan. (Blankett för ansökan om in-& utträde finns i nedan länk och lämnas i brevinkastet i trappuppgång Fredåsgatan 16A, första dörren till höger.)

Ansökan görs när man köpt bostadsrätten men innan inflyttningsdatum. Ansökan skall göras skriftligen till föreningen. Styrelsen är skyldig att inom tre veckor pröva ansökan. Styrelsen får ej avslå en ansökan om den skäligen kan antas och styrelsen ej har godtagbara skäl att avslå. När ansökan kommer in till styrelsen kommer en UC att göras på sökanden. Föreningen kan kräva att du som sökanden kan betala årsavgifterna och vara skötsam i ditt boende. Utöver detta vill gärna föreningens representanter träffa sökanden innan inflyttningsdatum för att välkomna och informera om föreningens bestämmelser.