Blanketter – alla ansökningar görs direkt via Riksbygge

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning gör du genom att logga in med bankID på Mitt Riksbyggen och sedan under fliken ”Min Bostad”. Din ansökan behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen sammanträder normalt en gång/månad, med undantag för juli månad. Var uppmärksam på att du måste få ett godkännande innan du går vidare i uthyrningsprocessen. Se därför till att starta processen i god tid!

Notera att styrelsen tar ut en avgift om 6% av gällande prisbasbelopp för andrahandsuthyrningar så inkludera detta i din kalkyl.

Allmän information om andrahandsuthyrning och viktiga saker att tänka på:

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda lägenheten. Enligt 47 § i föreningens stadgar ska ansökan om samtycke till andrahandsuthyrning skriftligen lämnas in till styrelsen. Det ska framgå varför du hyr ut, till vem och för hur lång tid. Tillståndet är alltid tidsbegränsat. För att du ska ha rätt att hyra ut i andra hand ska det röra sig om en bestämd tid och avsikten ska vara att du ska flytta tillbaka. Godtagbara skäl är t.ex. tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukhusvistelse etc. I det fall skälet till andrahandsuthyrningen är att du vill prova att vara sambo med din partner är föreningens praxis att bevilja maximalt 12 månaders andrahandsuthyrning. Brf Haren i Krokslätt följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand.

För medlemmarna i Brf Haren i Krokslätt är det viktigt att alla som bor i fastigheten känner ett ansvar för sitt boende. Det är viktigt att tänka på att det fortfarande är du som är lägenhetsinnehavare som ansvarar för lägenheten när du hyr ut din lägenhet i andra hand. Detta innebär att det är du som är ansvarig för att månadsavgiften betalas in till föreningen och att hyresgästen sköter sig. Föreningen har, oavsett om din hyresgäst betalt sin hyra till dig eller inte, rätt att kräva dig på månadsavgiften. Det kan vara bra att begära referenser på en andrahandshyresgäst som du inte känner på annat sätt. Du ansvarar också för att din hyresgäst tar del av föreningens trivselregler samt för att informera din andrahandshyresgäst om tvättstugor, städrutiner, sopsortering etc. Du har också ansvar för att anmäla eventuellt behov av tillfälligt byte av uppgifter i porttelefonen. Styrelsen kommer att i allt väsentligt att kommunicera med dig som är lägenhetsinnehavare även under uthyrningstiden.

Kom ihåg att upprätta ett skriftligt hyresavtal mellan dig och hyresgästen där villkoren klart anges, till exempel uppsägningstid. Kontakta dessutom ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring. Du kan också behöva godkännande från din bank om lägenheten är pantsatt.

Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt

Blankett: AnsokanMedlemsskap

Om du ska sälja din bostadsrätt är det bra om du informerar styrelsen om att du avser att sälja din bostad. På så vis kan styrelsen vara förberedd på frågor som kan komma från din mäklare eller från potentiella köpare.

När du sålt din lägenhet ska din köpare ska ansöka om medlemsskap i Brf Haren i Krokslätt.

Som säljare förväntas du även informera och visa din köpare om var ditt källarutrymme är beläget samt informera om tvättstugor, städrutiner, sopsortering etc.

Nytt Medlemsskap

För att en köpare ska bli medlem i föreningen krävs ett godkännande av styrelsen. En överlåtelse blir giltig först när köparen beviljats medlemskap. Köparen får inte utöva rätten som bostadsrättsinnehavare innan denne har blivit godkänd av styrelsen. Det vill säga att köparen får inte flytta in innan ansökan godkänts. Ansökan om medlemsskap ska göras skriftligen till föreningen. Ansökan gör du när du köpt bostadsrätten och i god tid innan inflyttningsdatum. För snabbast handläggning gör du ansökan om in- och utträde ur föreningen direkt via Riksbyggen: https://blanketter.officekey.se/riksbyggen/Ansokan_om_medlemskap.pdf. (Blankett för ansökan om in- och utträde kan även skickas till eller inlämnas på föreningens expedition på Fredåsgatan 16A, 431 67 Mölndal).  Styrelsen är skyldig att inom tre veckor pröva ansökan. Styrelsen får inte avslå en ansökan om den skäligen kan antas och styrelsen ej har godtagbara skäl att avslå.

När ansökan kommer in till styrelsen görs en kreditprövning av sökanden. Föreningen har rätt att kräva att du som sökande kan betala årsavgifterna och vara skötsam i ditt boende.

I samband med att du flyttar in bör du få information om ditt nya boende från säljaren, framför allt är det viktigt att säljaren visar dig var ditt källarförråd är beläget. Kontakta styrelsen för registrering av namn och telefonnummer i porttelefonen och glöm inte läsa igenom föreningens stadgar och trivselregler en gång till.

Styrelsen berättar gärna mer om föreningen och hur allt fungerar här. Du är välkommen att höra av dig så fort som du kommit tillrätta i din nya lägenhet.

Varmt välkommen till oss i Brf Haren i Krokslätt!